Vråby Arrangement:

 

Til borgerne i Vråby og omegn.

Foreningen Vråby Bylaug afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 4. marts 2024 kl. 1930

Hovtvedvej 6

Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Formandens beretning, bestyrelsens planer og årets arrangementer
  • Kassereren forelægger foreningens revideret regnskab til godkendelse
  • Kassereren forelægger næste års budget, herunder kontingentforslag til godkendelse.
  • Indkomne forslag
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg: Preben Aabo, Ole Knudsen og Dines Jensen. Dines modtager ikke genvalg til bestyrelsen. Følgende er ikke på valg Peder Læbro og Thomas Skou.

  • Valg af revisor (Nuværende. Kim Sørensen)
  • Valg af bestyrelses suppleanter.

Nu værende er Marianne Jerslev og Loise Lybæk Larsen.

Eventuelt

Alle er velkomne, men det er kun medlemmer der har stemmeret.

Har du/I lyst til at være med i bestyrelsen, modtager vi gerne nye kandidater.

Indkomne forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ifølge foreningens vedtægter § 4 være fremsendt skriftligt til formanden 8 dage før generalforsamlingen. aabopreben@gmail.com. Forslagsstiller skal selv være til stede, ellers bortfalder forslaget.  

Vi glæder os til at se så mange som muligt til en god og hyggelig generalforsamling. 

Med Venlig hilsen, bestyrelsen i Vråby Bylaug.

Nummer til betaling af kontingent følger.

Husk at se på vores hjemmeside www.vraaby.dk og Facebook.