Blue Flower

Åen, der er Sjællands næststørste (45 km lang), har sit udspring ved Ulsø vest for herregården Bregentved i Fakse kommune og sit udløb i Køge Bugt ved Odden i Strøby Egede. Åen løber forbi Vråby ved skovområdet Vråbylund lidt syd for byen.

Området her er et smukt skovområde med en 5-6 m høj skrænt ved åløbet - Blæstenbjerg - i østlig retning.

'Tryggevælde Å - Foto: Jesper Løkke'