Blue Flower

Den første skole der blev bygget i Vråby sogn, var en rytterskole opført indenfor årene 1722-24, og som i dag har adressen: Skrodsbjergvej 7. De omkring 500 rytterskoler, som blev bygget i landdistrikterne i disse år, var egentlig et udslag af kong Fr. IV’s ønske om at børnene udenfor købstæderne også skulle bidrages boglig lærdom.  Rytteskolebenævnelsen har henhold til de 420 militære rytterdistrikter kongen lod oprette med basis på herregårde og større bøndergårde i kongeriget.

Den første ikke-rytterskole blev bygget år 1742 i Vråby på den asfalterede P-plads  bag kirken. Jorden øst og syd for kirken var den tidligere skolelod. I 1886 blev en ny skole indviet på parcellen Lerskovvej 35, hvor skolebygningen fortsat er beliggende. Første og eneste lærer var Einar Hvidbjerg Hansen, som ved skolens nedlæggelse i 1915, flyttede til den nyopførte større skole på Skovkildevej 17. Denne blev nedlagt i 1962, hvor Hotherskolen i Hårlev indviedes. Skolebygningen er i dag privat bolig.

Børnene fra sognet er forsat tilknyttet Hotherskolen i Hårlev. En kommunal skolebus sørger for børnenes transport til og fra skolen.

Omkring århundredeskiftet 1900 havde tidl. folketingsmedlem og statsminister Thorvald Stauning jævnligt sin gang hos lærer Einar Hvidbjerg Hansen, der som Staunings mentor bistod ham på hans politiske møder i Fakse-kredsen, hvor Stauning var blevet opstillet første gang til folketingsvalget i 1901. Han kom dog ikke i folketinget før 1906. På skolen blev således udtænkt og bearbejdet adskillige af Staunings politiske taler, som afholdtes rundt i kredsen.  Stauning blev i 1918 opstillet i Frederiksberg-kredsen, og han viste sig herefter ikke mere i Vråby. Det skal retfærdigvis meddeles, at Stauning deltog ved lærer Hvidbjerg Hansens begravelse i Vråby kirke i 1925.