Blue Flower

Vråby sogn, som rent kirkeligt henhører under Endeslev-Vråby-Himlingøje pastorat, består foruden af selve Vråby også af landsbyen Skrodsbjerg. Vråby kirke, som er opført omkring 1250 med senere til- og ombygninger er en såkaldt annexkirke d.v.s. uden en præstebolig. Den har således lige siden sin bygning været betjent af sognepræsten fra Endeslev. Sognepræst i pastoratet er Camilla Diderichsen.

En gang i den ældre middelalder blev bygget et ganske lille kloster (måske cistenciensere) på ”grænsen” mellem de 2 sogne nemlig den nuv. adresse: Lerskovvej 31. Der er intet tilbage at klostret. Dog er under en senere restaurering af ejendommen fundet en plade med en indskrift. Ejendommen er i dag privatbolig.