Blue Flower

Navnet Vråby består af 2 stavelser nemlig vrå, som betyder en krog eller afkrog samt by, der egentlig er en nyere betegnelse for sted eller bosted. Vråby betyder altså bostedet i afkrogen.

Vråby er navngivet omkring år 1.000 og var den gang en mindre landsby beliggende i et skovområde nogle få kilometer syd for den ca. 800 år ældre og lidt større landsby Endeslev. ”Grænsen” går også i dag i midten af vejstrækningen Hestehaven lidt nord for Vråby.

I dag udgør Vråby i sin hele udstrækning på 1.708 tdr.l. = 942 Ha. med 95 husstande, hvoraf de 21 er beliggende indenfor byskiltets område omkring Vråby gl. brandstation, hvor branddammen - den tidl. skovsø - indtil 1922 befandt sig.  I dag er denne omdannet til et grønt ganske lille rekreativt område med 2 ”sladrebænke” med bybrønden og Vråby gl. Brandstation som nabo.